[ THÔNG BÁO ] Baotinvatesco nghiêm cấm mọi hình thức tổ chức ăn nhậu, uống rượu, bia, các chất có nồng độ cồn trong thời gian làm việc.

CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1101/2020/TB-BT/HC-TH                                                                                                          Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO
———-*****———-
– Căn cứ vào Nội quy, quy định của Công ty TNHH Giám định, Định giá và Dịch vụ Kỹ thuật Bảo Tín;
– Căn cứ vào tình hình thực tế.

Công ty TNHH Giám định, Định giá và Dịch vụ Kỹ thuật Bảo Tín thông báo tới toàn thể cán bộ nhân viên tại các văn phòng của Công ty nội dung như sau:
1. Nghiêm cấm mọi hình thức tổ chức ăn nhậu, uống rượu, bia, các chất có nồng độ cồn trong thời gian làm việc;
2. Bộ phận Hành chính có trách nhiệm thông báo tới toàn thể cán bộ nhân viên tại các văn phòng. Mọi vi phạm liên quan Công ty sẽ xử lý theo Nội quy, quy định của Công ty.

Nơi nhận:                                                                                                                                 THAY MẶT CÔNG TY
– Các văn phòng;                                                                                                                                 Đã ký
– Lưu: HC- TH.                                                                                                                               Phó Giám Đốc                                                                                                                                                                                          Hoàng Mai Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80