Kiểm tra chất lượng máy móc thiết bị dùng trong nông nghiệp nhập khẩu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông đã ban hành thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT hiệu lực ngày 03 tháng 02 năm 2022 về “Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” theo đó tại phụ lục thông tư quy định “Máy, thiết bị dùng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” cần thực hiện kiểm tra sau thông quan; căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ.

BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC MÁY, THIẾT BỊ NÔNG NGHIỆP CẦN THỰC HIỆN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Mô tả hàng hàng hóa Mã HS
Thiết bị phun dùng trong nông nghiệp 8424
– Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai hoạt động bằng tay 84244110
– Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai hoạt động bằng động cơ  
– – Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai hoạt động bằng động cơ đốt trong 84244120
– – Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai hoạt động bằng động cơ điện 84244190
Máy gặt đập liên hợp 84335100
Máy cắt cỏ làm vườn loại cầm tay 84332000
Máy kéo dùng trong nông nghiệp  
— Công suất không quá 18 kW 87019110
— Công suất trên 18 kW nhưng không quá 37 kW 87019210
— Công suất trên 37 kW nhưng không quá 75 kW 87019310
— Công suất trên 75 kW nhưng không quá 130 kW 87019410
— Công suất trên 130 kW 87019510

 (Trích dẫn: Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT: Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn)

Giám định kiểm tra chuyên ngành máy nông nghiệp nhập khẩu – BAOTINVATESCO

BAOTINVATESCO chúng tôi được Bộ NN & PTNT cấp chứng nhận đăng ký hoạt động giám định đối với chất lượng máy, thiết bị dùng trong nông nghiệp số 42/KTHT-CĐ ngày 18/01/2022.

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NHANH NHÂT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT.

Sales & Services: 090 329 6600 / 090 836 2268

Hotline 24/7: 098 934 6080

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80