Giám định hàng hải

GIÁM ĐỊNH KHỐI LƯỢNG, DUNG TÍCH
Loại hình giám định:
Dịch vụ giám định KL bằng đo mớn nước, dung tích hầm hàng, khối lượng hàng lỏng, tự trọng tàu
Đối tượng giám định:
Tất cả các loại hàng hóa vận chuyển trên phương tiện thủy, bồn chứa, công trình ngầm, cầu cảng,,
GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT HÀNG HÓA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN BẰNG TÀU THUYỀN
Đối tượng giám định, giám sát:
Giám sát hàng bao, hàng rời, sắt thép, hàng lỏng…
GIÁM ĐỊNH TÌNH TRẠNG TỔN THẤT TÀU THUYỀN VÀ THIẾT BỊ NÂNG HẠ
Đối tượng giám định:
Giám định tổn thất thân vỏ tàu, máy tàu, tổn thất do đâm va…, Tổn thất thiết bị nâng hạ

Giám định Preloading; On Hire/ Off Hire; On Bunker/ Off Bunker; Ship condition; P & I

GIÁM ĐỊNH CONTAINER VÀ HÀNG HÓA TRONG CONTAINER

Dịch vụ giám định container:
Giám định tình trạng container trong các trường hợp tổn thất.
Ghi nhận tình trạng nghi ngờ tổn thất container.

Hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi 

Sales and Services : 090 836 2268 / 090 329 66 00
Hotline 24/7: 0989 34 60 80
Hoặc gửi email về địa chỉ: baotinvatesco@gmail.com /services@baotinvatesco.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80