Dịch vụ bên thứ ba (Third-party)

Thử thách chính của các công ty, Chủ đầu tư dự án BOT, BT… hoạt động trong ngành thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (EPC) là phát triển và thực hiện các dự án theo kế hoạch và trong ngân sách cho phép, trong khi phải đối mặt với các thách thức về tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật.

Khách hàng cần các đối tác toàn cầu, những người có thể làm việc với họ trong thị thường địa lý mới và phối hợp phân phối tổng thể của một dự án. Với sự gia tăng đầu tư trong thị trường và các khu vực địa lý mới, cùng với cơ sở hạ tầng mới tại các thị trường mới, các công ty EPC, chủ đầu tư dự án BOT, BT cần phải được cung cấp một dịch vụ toàn cầu.

·         Tư vấn kỹ thuật, giám sát độc lập
·         Khảo sát hiện trạng, giám định hiện trạng công trình độc lập trước khi xây dựng, đánh giá  lập
phương án khắc phục thiệt hại công trình sau khi xây dựng
·         Đánh giá nhà cung cấp
·         Giám định và sự thích hợp nhà cung cấp
·         Năng lực nhà cung cấp
.         Kiểm tra đánh giá sự phù hợp quá trình sản xuất

Chúng tôi giúp các nhà sản xuất nội địa đáp ứng tiêu chuẩn thế giới. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ  giám định kỹ thuật, chứng nhận và tư vấn . Chúng tôi có thể hỗ trợ quá trình phát triển sản phẩm, tuân thủ các quy định, quản lý chuỗi cung ứng, và quản lý nhà máy và các tài sản khác.
Dch v ca chúng tôi bao gm:

·         Đánh giá tuân thủ về môi trường và an toàn sức khỏe
·         Chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn quy chuẩn
·         Kỹ thuật giám sát và đo đạc bằng laze 3 chiều
·         Quản lý tài sản
·         Công trình và cơ sở hạ tầng dân sự
·         Đánh giá tình trạng
·         Tư vấn công nghiệp
·         Phân tích và điều tra sự cố
·         Thử nghiệm và phân tích vật liệu

Hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi 

Hotline 24/7: 0989 34 60 80

Hoặc gửi email về địa chỉ: baotinvatesco@gmail.com 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80