Chứng nhận, giám định thép làm cốt bê tông theo phương pháp 7

Đối với hàng hóa thép cốt bê tông thuộc nhóm 2 do Bộ khoa học công nghệ quản lý thì bắt buộc phải giám định, chứng nhận chất lượng thép cốt bê tông sản xuất trong nước,  nhập khẩu.

 

 

Đối tượng áp dụng chứng nhận, giám định thép làm cốt bê tông:
 

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối thép làm cốt bê tông, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

 

 

Quy trình chứng nhận, giám định thép làm cốt bê tông:

 

– Người khai hải quan đăng ký kiểm tra chất lượng tại Baotinvatesco theo mẫu của chúng tôi cấp.
– Người khai hải quan đăng ký kiểm tra chất lượng theo Mẫu 1/ĐKKT ban hành kèm theo TT 27/2012/TT/BKHCN. Trong 01  ngày  làm việc cơ quan kiểm tra (chi cục nơi mở tờ khai) xác nhận người khai hải quan đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu  trên bản đăng ký của người khai hải quan và người khai hải quan nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra (chi cục nơi mở tờ khai) cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa.
– Người khai hải quan lấy kết quả kiểm tra chất lượng của Baotinvatesco cấp gồm 03 bản gốc, sau đó (01 bản nộp cơ quan Hải quan (nếu cơ quan hải quan yêu cầu),  01 bản nộp Chi cục đo lường chất lượng nơi mở tờ khai, 01 bản lưu tại doanh nghiệp, thời hạn nộp kết quả trong vòng 15 ngày sau kể từ ngày thông quan hàng hóa.
– Nội dung giám định, chứng nhận thép làm cốt bê tông nhập khẩu và thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước theo QCVN 7:2011/BKHCN theo phương thức 7 đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm hàng hóa ban hành kèm theo quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007

 

 

VIDEO QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH:
 

 

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MỘT CÁCH NHANH NHÂT VÀ CHÍNH XÁC NHẤT.
 
Sales and Services : 090 836 2268 / 0918 719 896 /090 329 66 00

Hotline 24/7: 0989 34 60 80

Tel: HN: (024) 2214 7692 – HCM: (028) 3848 7937

Email: baotinvatesco@gmail.com hoặc support@baotinvatesco.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80