Tư vấn đấu thầu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lập hồ sơ yêu cầu/hồ sơ mời thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu xây lắp, gói thầu tổng thầu xây dựng, gói thầu tư vấn xây dựng

  • Tư vấn về quá trình mời thầu, tổ chức đấu thầu và xử lý những vấn đề phát sinh trong đấu thầu;
  • Tư vấn về việc lập và hoàn thiện thủ tục pháp lý trong quá trình đấu thầu;
  • Cam kết hồ sơ yêu cầu/hồ sơ mời thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, yêu cầu về mặt tài chính, thương mại theo yêu cầu của từng gói thầu, từng dự án;
  • Lập phân tích giá thầu chi tiết, kiểm soát chi phí, giá trị tham gia đấu thầu
  • Phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu/hồ sơ mời thầu;
  • Tư vấn thương thảo, hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt;
  • Tất cả các tài liệu và thông tin liên quan đều được bảo mật theo qui định

Hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi.

Hotline 24/7: 0989 34 60 80

Hoặc gửi email về địa chỉ: baotinvatesco@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80