Giám định tài sản, kỹ thuật & trách nhiệm

Baotinvatesco cung cấp các dịch vụ giám định tổn thất có liên quan đến các lĩnh vực/rủi ro được bảo hiểm như sau:

Giám định tổn thất tài sản, kỹ thuật &  trách nhiệm

 • Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (FIRE).
 • Mọi rủi ro xây dựng (CAR).
 • Mọi rủi ro lắp đặt (EAR).
 • Tổn thất đối với các công trình xây dựng dân dụng đã hoàn thành (CECR).
 • Máy móc thiết bị chủ thầu (CPM).
 • Đổ vỡ hư hỏng máy móc (MB).
 • Thiết bị điện tử (EEI).
 • Tổn thất kho lạnh (DOS).
 • Trách nhiệm dân sự khi thi công xây dựng (TPL)
 • Tổn thất do gián đoạn kinh doanh.
 • Tổn thất do trộm / cướp (THI).
 • Tổn thất có liên quan đến Trách nhiệm nghề nghiệp.
 • Tổn thất có liên quan đến Trách nhiệm dân sự / trách nhiệm sản phẩm

Đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro

Những hậu quả tổn thất do hỏa hoạn và các rủi ro khác gây ra (bao gồm tổn thất tài sản, gián đoạn kinh doanh,  những nguy cơ về an toàn, những vấn đề về môi trường, sự tổn hại đến hình ảnh của doanh nghiệp và mất lợi nhuận trong kinh doanh) có thể là mối đe dọa lớn cho mục tiêu và sự sống còn của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Đánh giá rủi ro là quá trình quan trọng cần thiết vì từ đó sẽ đưa ra được những nhận định về rủi ro tiềm ẩn của tài sản được bảo hiểm. Từ đó Nhà bảo hiểm quyết định mức phí và quyết định có cấp đơn bảo hiểm cho tài sản được bảo hiểm đó hay không?

 • Giám định trước khi cấp đơn bảo hiểm
 • Giám định hiện trạng
 • Đánh giá các yếu tố rủi ro
 • Tư vấn cấp đơn bảo hiểm

Hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi 

 

Sales and Services : 090 836 2268 / 090 329 66 00 / 090 175 66 82

 

HN: (024).2214.7692

 

HCM: (028) 3848 7937

 

Hotline 24/7: 0989 34 60 80

Hoặc gửi email về địa chỉ: baotinvatesco@gmail.com / support@baotinvatesco.vn




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80