Biểu phí

Bảng 1:
MỨC THU TIỀN DỊCH VỤ ĐỊNH GIÁ
ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

(Đơn vị tính: 1.000.000 đồng)

Số
TT
Giá trị tài sản định giá Tỷ lệ thu
tiền DV
Mức thu dịch vụ Số
TT
Giá trị tài sản định giá Tỷ lệ thu
tiền DV
Mức thu dịch vụ
Từ đến (%) Từ đến Từ đến (%) Từ đến
   1  —      500  —  —    3.0  40    36,000    38,000      0.138     49.680    52.440
   2      500      700      0.500    2.5    3.5  41    38,000    40,000      0.136     51.680    54.400
   3      700    1,000      0.480    3.4    4.8  42    40,000    42,000      0.134     53.600    56.280
   4    1,000    1,400      0.460    4.6    6.4  43    42,000    44,000      0.132     55.440    58.080
   5    1,500    2,000      0.440    6.6    8.8  44    44,000    46,000      0.130     57.200    59.800
   6    2,000    2,500      0.420    8.4  10.5  45    46,000    48,000      0.128     58.880    61.440
   7    2,500    3,000      0.400  10.0  12.0  46    48,000    50,000      0.126     60.480    63.000
   8    3,000    3,500      0.380  11.4  13.3  47    50,000    55,000      0.124     62.000    68.200
   9    3,500    4,000      0.360  12.6  14.4  48    55,000    60,000      0.122     67.100    73.200
 10    4,000    4,500      0.340  13.6  15.3  49    60,000    65,000      0.120     72.000    78.000
 11    4,500    5,000      0.320  14.4  16.0  50    65,000    70,000      0.118     76.700    82.600
 12    5,000    5,500      0.300  15.0  16.5  51    70,000    75,000      0.116     81.200    87.000
 13    5,500    6,000      0.290  16.0  17.4  52    75,000    80,000      0.114     85.500    91.200
 14    6,000    6,500      0.280  16.8  18.2  53    80,000    85,000      0.112     89.600    95.200
 15    6,500    7,000      0.270  17.6  18.9  54    85,000    90,000      0.110     93.500    99.000
 16    7,000    7,500      0.260  18.2  19.5  55    90,000    95,000      0.108     97.200  102.600
 17    7,500    8,000      0.250  18.8  20.0  56    95,000  100,000      0.106   100.700  106.000
 18    8,000    8,500      0.245  19.6  20.8  57  100,000  120,000      0.104   104.000  124.800
 19    8,500    9,000      0.240  20.4  21.6  58  120,000  140,000      0.103   123.600  144.200
 20    9,000    9,500      0.235  21.2  22.3  59  140,000  160,000      0.102   142.800  163.200
 21    9,500  10,000      0.230  21.9  23.0  60  160,000  180,000      0.101   161.600  181.800
 22  10,000  11,000      0.225  22.5  24.8  61  180,000  200,000      0.100   180.000  200.000
 23  11,000  12,000      0.220  24.2  26.4
 24  12,000  13,000      0.215  25.8  28.0
 25  13,000  14,000      0.210  27.3  29.4
 26  14,000  15,000      0.205  28.7  30.8
 27  15,000  16,000      0.200  30.0  32.0
 28  16,000  17,000      0.195  31.2  33.2
 29  17,000  18,000      0.190  32.3  34.2
 30  18,000  19,000      0.185  33.3  35.2
 31  19,000  20,000      0.180  34.2  36.0
 32  20,000  22,000      0.175  35.0  38.5
 33  22,000  24,000      0.170  37.4  40.8
 34  24,000  26,000      0.165  39.6  42.9
 35  26,000  28,000      0.160  41.6  44.8
 36  28,000  30,000      0.155  43.4  46.5
 37  30,000  32,000      0.150  45.0  48.0
 38  32,000  34,000      0.145  46.4  49.3
 39  34,000  36,000      0.140  47.6  50.4 >200.000  Thỏa thuận

Bảng 2:
MỨC THU TIỀN DỊCH VỤ ĐỊNH GIÁ
ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN
(Đơn vị tính: 1.000.000 đồng)

Số
TT
Giá trị tài sản định giá Tỷ lệ thu
tiền DV
Mức thu dịch vụ Số
TT
Giá trị tài sản định giá Tỷ lệ thu
tiền DV
Mức thu dịch vụ
Từ đến (%) Từ đến Từ đến (%) Từ đến
   1  —      500  —  —    3.0  40    36,000    38,000      0.238    85.680    90.440
   2      500      700     0.600    3.0    4.2  41    38,000    40,000      0.236    89.680    94.400
   3      700    1,000     0.580    4.1    5.8  42    40,000    42,000      0.234    93.600    98.280
   4    1,000    1,400     0.560    5.6    7.8  43    42,000    44,000      0.232    97.440  102.080
   5    1,500    2,000     0.540    8.1  10.8  44    44,000    46,000      0.230  101.200  105.800
   6    2,000    2,500     0.520  10.4  13.0  45    46,000    48,000      0.228  104.880  109.440
   7    2,500    3,000     0.504  12.6  15.1  46    48,000    50,000      0.226  108.480  113.000
   8    3,000    3,500     0.480  14.4  16.8  47    50,000    55,000      0.224  112.000  123.200
   9    3,500    4,000     0.460  16.1  18.4  48    55,000    60,000      0.222  122.100  133.200
 10    4,000    4,500     0.440  17.6  19.8  49    60,000    65,000      0.220  132.000  143.000
 11    4,500    5,000     0.420  18.9  21.0  50    65,000    70,000      0.218  141.700  152.600
 12    5,000    5,500     0.400  20.0  22.0  51    70,000    75,000      0.216  151.200  162.000
 13    5,500    6,000     0.390  21.5  23.4  52    75,000    80,000      0.214  160.500  171.200
 14    6,000    6,500     0.380  22.8  24.7  53    80,000    85,000      0.212  169.600  180.200
 15    6,500    7,000     0.370  24.1  25.9  54    85,000    90,000      0.210  178.500  189.000
 16    7,000    7,500     0.360  25.2  27.0  55    90,000    95,000      0.208  187.200  197.600
 17    7,500    8,000     0.350  26.3  28.0  56    95,000  100,000      0.206  195.700  206.000
 18    8,000    8,500     0.345  27.6  29.3  57  100,000  120,000      0.204  204.000  244.800
 19    8,500    9,000     0.340  28.9  30.6  58  120,000  140,000      0.202  242.400  282.800
 20    9,000    9,500     0.335  30.2  31.8  59  140,000  160,000      0.200  280.000  320.000
 21    9,500  10,000     0.330  31.4  33.0  60  160,000  180,000      0.185  296.000  333.000
 22  10,000  11,000     0.325  32.5  35.8  61  180,000  200,000      0.165  297.000  330.000
 23  11,000  12,000     0.320  35.2  38.4
 24  12,000  13,000     0.315  37.8  41.0
 25  13,000  14,000     0.310  40.3  43.4
 26  14,000  15,000     0.305  42.7  45.8
 27  15,000  16,000     0.300  45.0  48.0
 28  16,000  17,000     0.295  47.2  50.2
 29  17,000  18,000     0.290  49.3  52.2
 30  18,000  19,000     0.285  51.3  54.2
 31  19,000  20,000     0.280  53.2  56.0
 32  20,000  22,000     0.275  55.0  60.5
 33  22,000  24,000     0.270  59.4  64.8
 34  24,000  26,000     0.265  63.6  68.9
 35  26,000  28,000     0.260  67.6  72.8
 36  28,000  30,000     0.255  71.4  76.5
 37  30,000  32,000     0.250  75.0  80.0
 38  32,000  34,000     0.245  78.4  83.3 >200.000  Thỏa thuận
 39  34,000  36,000     0.240  81.6  86.4

Bảng 3:
MỨC THU TIỀN DỊCH VỤ ĐỊNH GIÁ
ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ TÀI SẢN THANH LÝ KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

(đơn vị tính:  đồng)

Số
TT
Giá trị định giá (đồng) Mức thu
 Từ  đến dưới
1 10,000,000 50,000,000 1,500,000
2 50,000,000 100,000,000 2,000,000
3 100,000,000 150,000,000 3,000,000

Ghi chú:
– Trường hợp đặc biệt, tùy theo giá trị, tính chất phức tạp của loại tài sản đề nghị định giá, Giám đốc Công ty quyết định mức thu phí 
–  Giá dịch vụ trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%

Bảng 4:
MỨC THU TIỀN DỊCH VỤ ĐỊNH GIÁ
ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG TÁI ĐỊNH GIÁ
đơn vị tính:  đồng

Số
TT
Nội dung Tỷ lệ so với
giá trị hợp đồng Định giá lần đầu
1 Tái định giá do đã tổ chức bán đấu giá, đấu thầu mua sắm trong thời gian 3 tháng tính từ ngày ban hành chứng thư nhưng không thành công  0%
2 Thời gian tái định giá từ 3 tháng đến 5 tháng 50%
3 Thời gian tái định giá từ 5 tháng đến 1 năm 70%
4 Thời gian tái định giá trên 1 năm 100%

Ghi chú:
– Bảng tính này áp dụng đối với trường hợp phải tái định giá, trên cơ sở bên thuê định giá phải xuất trình được tài liệu, hồ sơ chứng minh tài sản được định giá đã tổ chức bán đấu giá, đấu thầu đảm bảo đúng theo quy định hiện hành nhưng không thành công.
– Khoảng thời gian áp dụng tính từ ngày ban hành chứng thư lần đầu đến ngày gửi công văn đề nghị tái định giá của bên thuê dịch vụ thẩm định giá.
– Nội dung, số lượng, chỉ tiêu kỹ thuật của tài sản, mục đích … đề nghị tái định giá không thay đổi so với hợp đồng định giá, chứng thư định giá lần đầu.
–  Giá dịch vụ trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%

Hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi
Sales and Services : 090 836 2268 / 090 329 66 00
Hotline 24/7: 0989 34 60 80
Hoặc gửi email về địa chỉ: baotinvatesco@gmail.com /services@baotinvatesco.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80