[ THÔNG BÁO ] Baotinvatesco phòng, chống bệnh dịch virut Corona.

CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: : 3101/2020/TB-BT/HC-TH                                                                                                          Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO
———-*****———-
V/v: Phòng, chống bệnh dịch virut Corona

  • Căn cứ vào Nội quy, quy định của Công ty TNHH Giám định, Định giá và Dịch vụ Kỹ thuật Bảo Tín;
  • Căn cứ vào diễn biến phức tạp của dịch virut Corona;
  • Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

 

Công ty TNHH Giám định, Định giá và Dịch vụ Kỹ thuật Bảo Tín thông báo yêu cầu đối với toàn thể CBNV tại các Văn phòng như sau:

  1. CBNV tự chủ động vệ sinh cá nhân tại nơi cư trú, nơi làm việc, tránh tiếp xúc những nơi đông người;
  2. Thông báo cho Công ty biết nếu có các biểu hiện của dịch bệnh để có biện pháp chữa trị, phòng bệnh;
  3. Đối với các CBNV đi Giám định hiện trường yêu cầu đeo khẩu trang, kính bảo hộ và đặc biệt vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi về văn phòng làm việc;
  4. CBNV luôn theo dõi, cập nhật thông tin trên các phương tiện truyền thông để cảnh giác và có cách phòng ngừa dịch virut Corona;
  5. Bộ phận Hành chính tổng hợp có trách nhiệm thông báo tới toàn thể CBNV tại các Văn phòng để thực hiện

Nơi nhận:                                                                                                                                 THAY MẶT CÔNG TY
– Các văn phòng;                                                                                                                                 Đã ký
– Lưu: HC- TH.                                                                                                                               Phó Giám Đốc                                                                                                                                                                                          Hoàng Mai Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80