THÔNG TƯ 15/2018/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LUỒNG TRONG QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA ƯU ĐÃI DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

 

Chế độ ưu tiên luồng xanh trong quy trình cấp C/O ưu đãi

 
Ngày 29/6/2018, Bộ Công thương ban hành Thông tư 15/2018/TT-BCT quy định về phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi.
 
Theo đó, chế độ luồng xanh trong quy trình cấp C/O ưu đãi gồm những ưu tiên sau:
 
– Ưu tiên về hồ sơ đề nghị cấp C/O ưu đãi: được miễn, giảm một số chứng từ trong hồ sơ đề nghị cấp C/O;
– Ưu tiên về nộp chậm chứng từ: được gia hạn thời gian nộp chậm chứng từ trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày cấp C/O đối với các chứng từ được phép nộp chậm theo quy định;
– Ưu tiên về thời gian cấp C/O ưu đãi: thời gian xử lý hồ sơ dưới dạng bản giấy tối đa 6 giờ làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ;

– Ưu tiên về kiểm tra thực tế hàng hóa và cơ sở sản xuất: được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa và cơ sở sản xuất trong quá trình đề nghị cấp C/O ưu đãi.
 
Thông tư 15/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/8/2018.
 
Link download thông tư: Thông tư 15/2018/TT-BCT
 

 

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80