CĂN CỨ THEO TT 39/2018/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐƯA HÀNG VỀ KHO BẢO QUẢN

Cục Hải Quan thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản số 2106/HQHCM-GSQL gửi các chi cục trực thuộc Hải Quan TP.HCM về việc thực hiện đưa hàng về kho bảo quản theo TT 39/2018?TT-BTC vào ngày 10 tháng 8 năm 2018.
 

Link download văn bản: 2160-HQHCM-GSQL
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80