Thông báo các biện pháp và hướng dẫn, tổ chức phòng tránh dịch bệnh của Baotinvatesco

Ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp. Do đó đưa ra các biện pháp phòng tránh, kế hoạch, tổ chức làm việc để hạn chế mức thấp nhấp ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
Chủ động đưa ra các hướng dẫn và biện pháp phòng tránh là điều không thể thiếu của Baotinvatesco.
📝Công văn thông báo tới toàn bộ cán bộ đội ngũ nhân viên, văn phòng BAOTINVATESCO trong đợt bùng phát dịch gần đây.
CÙNG NHAU THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC BIỆN PHÁP TỪ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, BỘ Y TẾ….5K
💟CÙNG NHAU VƯỢT QUA KHÓ KHĂN CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH💟

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80