Hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ Hải quan trên Dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục Khai bổ sung hồ sơ hải quan theo Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 39/2018/TT-BTC

 

 

 

Nguồn: https://www.facebook.com/ISECHaiquan – www.quangninhcustoms.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80