Nghị định 74/2018/NĐ-CP – Hướng dẫn luật chất lượng sản phẩm hàng hóa

Nghị định 74/2018 sửa đổi bổ sung nghị định 132/2008 ngày 31/12/2008 chi tiết về luật chất lượng sản phẩm hàng hoá, quy định một số điều về số hàng hóa khi lưu thông ra thị trường.
 
Khi làm thủ tục cấp GCN quyền sử dụng mã số, mã vạch (MSMV) doanh nghiệp không cần nộp Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN như quy định hiện hành tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 16/2011/TT-BKHCN  ngày 30/6/2011.
 
Cụ thể, đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ chỉ gồm:
 
– Đơn đăng ký sử dụng MSMV theo Mẫu số 12 ban hành kèm Nghị định 74 này;
 
– Bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập.
 
Đối với trường hợp cấp lại, hồ sơ gồm:
 
– Đơn đề nghị cấp lại GCN theo Mẫu số 13 ban hành kèm Nghị định 74 này;
 
– Bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập đối với trường hợp thay đổi tên, địa chỉ;
 
– Bản chính giấy chứng nhận (trừ trường hợp bị mất).
 
Lưu ý: Thời hạn GCN quyền sử dụng MSMV là không quá 3 năm kể từ ngày cấp.
 
Nghị định 74/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.
 
Link dowload:
 
Nghị định 74/2018/NĐ-CP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80