Hướng dẫn khai hồ sơ hoàn thuế trên Dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục Khai bổ sung hồ sơ Hải quan theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

 

 

 

Nguồn: https://www.facebook.com/ISECHaiquan – www.quangninhcustoms.gov.vn

Baotinvatesco

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80