Nghị Quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2018

Văn bản: Nghị Quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2018.

TẢI VĂN BẢN: Tải xuống 162.NQ-CP-baotinvatesco

Tại Nghị Quyết có đề cập đến thời hạn hiệu lực của thông tư 23/2015/TT-BKHCN về việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng.:

Dựa trên nghị Quyết 162/NQ-CP Cục Hải Quan Thành Phố Hải Phòng đã có Công văn 631/HQHP-GSQLngày 14 tháng 1 năm 2019 về việc nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80