Danh sách Email nghiệp vụ – (chính thức)

THÔNG BÁO DANH SÁCH EMAIL NGHIỆP VỤ

                                         

STT Tên email Mô tả Email
Bộ phận Hành chính – Kế Toán
1 HC- Baotinvatesco Hành chính, nhân sự hcth@baotinvatesco.vn
tuyendung@baotinvatesco.vn
2 KT – Baotinvatesco Kế toán ketoan@baotinvatesco.vn
Bộ phận Chứng nhận – Quản lý chất lượng
3 Văn phòng chứng nhận Chuyên viên chứng nhận chungnhan@baotincert.vn
4 Quản Lý Chất Lượng Bộ phận QLCL qlcl@baotinvatesco.vn
5 Thử nghiệm – Kiểm định – Hiệu chuẩn Phòng thử nghiệm Bảo Tín baotinlab@baotinvatesco.vn
Bộ phận Giám định
6 6.1 TSKT – Baotinvatesco Giám định Tài sản kỹ thuật (Bảo Hiểm) lossadjuster@baotinvatesco.vn
6.2 Hàng Hóa – Baotinvatesco Giám định hàng hóa – hàng hải (Bảo hiểm) marine_cargo@baotinvatesco.vn
7 Giám Định – Baotinvatesco Giám định bên thứ 3 (khác) giamdinh@baotinvatesco.vn
Bộ phận Kinh doanh – 2S
8 Phòng dich vụ – CSKH Sales & Services team services@baotinvatesco.vn
9 Baotinvatesco Hỗ trợ tổng hợp các dịch vụ baotinvatesco@gmail.com
10 Trung tâm đào tạo Bảo Tín Trung tâm đào tạo an toàn lao động,… daotao@baotincert.vn
11 Văn phòng công chứng  Bảo Tín Dịch vụ công chứng congchung@baotincert.vn

 

Trân trọng thông báo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80