Giám định thép nhập khẩu và thép sản xuất trong nước.

 
A. Giám định, chứng nhận thép sản xuất trong nước, thép nhập khẩu:
 
– Thông tư 07/2017 sửa đổi bổ sung thông tư 27/2012/TT-BKHCN hiệu lực ngày 1/10/2017, đi kèm là công văn 2421/ TĐC-HCHQ, V//v hướng dẫn thực hiện thông tư số 07/2017/TT-BKHCN phù hợp tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn quốc tế và quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật.
 
– Thông tư 18/2017/BCT bãi bỏ một số điều của thông tư 58/TTLT-BCT-BKHCN hiệu lực ngày 08/11/2017, nhà nhập khẩu được thông quan hàng hóa nhưng trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông ra thị trường thì phải công bố tiêu chuẩn áp dụng quy định tại Điều 36, Điều 37 Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa
 
Phương pháp công bố tiêu chuẩn:
 
1. Tự công bố tiêu chuẩn theo mẫu trong thông tư 27/2012/TT-BKHCN
2. Thuê tổ chức giám định, chứng nhận chất lượng thép được Bộ khoa học công nghệ chỉ định (cụ thể là Baotinvatesco)
 
Trình tự như sau:
– Người khai hải quan đăng ký kiểm tra chất lượng tại Baotinvatesco theo mẫu của chúng tôi cấp.
– Người khai hải quan đăng ký kiểm tra chất lượng theo Mẫu 1/ĐKKT ban hành kèm theo TT 27/2012/TT/BKHCN. Trong 01 ngày  làm việc cơ quan kiểm tra (chi cục nơi mở tờ khai) xác nhận người khai hải quan đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu  trên bản đăng ký của người khai hải quan và người khai hải quan nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra (chi cục nơi mở tờ khai) cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa.
– Người khai hải quan lấy kết quả kiểm tra chất lượng của Baotinvatesco cấp gồm 03 bản gốc, sau đó (01 bản nộp cơ quan Hải quan (nếu cơ quan hải quan yêu cầu),  01 bản nộp Chi cục đo lường chất lượng nơi mở tờ khai, 01 bản lưu tại doanh nghiệp, thời hạn nộp kết quả trong vòng 15 ngày sau kể từ ngày thông quan hàng hóa.

 
B.  Giám định, chứng nhận thép làm cốt bê tông nhập khẩu và thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước:
 
– Đối với hàng hóa thép cốt bê tông thuộc nhóm 2 do Bộ khoa học công nghệ quản lý thì bắt buộc phải giám định, chứng nhận chất lượng thép cốt bê tông sản xuất trong nước,  nhập khẩu.
 
Trình tự như sau:
 
– Người khai hải quan đăng ký kiểm tra chất lượng tại Baotinvatesco theo mẫu của chúng tôi cấp.
– Người khai hải quan đăng ký kiểm tra chất lượng theo Mẫu 1/ĐKKT ban hành kèm theo TT 27/2012/TT/BKHCN. Trong 01  ngày  làm việc cơ quan kiểm tra (chi cục nơi mở tờ khai) xác nhận người khai hải quan đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu  trên bản đăng ký của người khai hải quan và người khai hải quan nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra (chi cục nơi mở tờ khai) cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa.
– Người khai hải quan lấy kết quả kiểm tra chất lượng của Baotinvatesco cấp gồm 03 bản gốc, sau đó (01 bản nộp cơ quan Hải quan (nếu cơ quan hải quan yêu cầu),  01 bản nộp Chi cục đo lường chất lượng nơi mở tờ khai, 01 bản lưu tại doanh nghiệp, thời hạn nộp kết quả trong vòng 15 ngày sau kể từ ngày thông quan hàng hóa.
 
– Nội dung giám định, chứng nhận thép làm cốt bê tông nhập khẩu và thép làm cốt bê tông sản xuất trong nước theo QCVN 7:2011/BKHCN theo phương thức 7 đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm hàng hóa ban hành kèm theo quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007

 

QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH – CHỨNG NHẬN:
 

 
 
Hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi 
 
Sales and Services : 090 836 2268 / 090 329 66 00 / 090 175 66 82

HN: (024).2214.7692

HCM: (028) 3848 7937

Hotline 24/7: 0989 34 60 80

Hoặc gửi email về địa chỉ:

baotinvatesco@gmail.com / support@baotinvatesco.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0989.34.60.80