[ QUYẾT ĐỊNH ] Bổ nhiệm cán bộ

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm cán bộ

 

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN

Căn cứ:

 – Điều lệ quy chế hoạt động của Công ty TNHH Giám định, Định giá và Dịch vụ Kỹ thuật Bảo tín;              

– Tình hình thực tế tại Công ty;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Luân vào vị trí Giám đốc Kinh doanh.

Kể từ ngày: 02/01/2020.

Ông Nguyễn Thế Luân phụ trách các mảng kinh doanh chính của Công ty như Giám định; Chứng nhận chất lượng sản phẩm; Thử nghiệm; Đào tạo và dịch vụ kỹ thuật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác được ban hành.

Điều 3. Ông  Nguyễn Thế Luân và các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80