Thép: Viện Sắt và Thép Mỹ (AISI) cho biết, xuất khẩu thép Mỹ trong năm 2017 đạt 10,5 triệu tấn, tăng 13% so với năm trước đó, nhập khẩu đạt 34,5 triệu tấn, gần mức cao kỷ lục 40,3 triệu tấn năm 2014. Mỹ là nước nhập khẩu thép lớn nhất trên thế giới.

 

Trong năm 2017, xuất khẩu thép của Mỹ sang Canada đạt 5,2 triệu tấn, tăng 11% so với năm trước đó, sang Mexico đạt 4 triệu tấn, tăng 12% so với năm trước đó, sang EU đạt 407.000 tấn, tăng 60% so với năm trước đó.

 

Thép HDG: Số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ (DOC) cho biết, xuất khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Mỹ trong tháng 2/2018 đạt 93.600 tấn, giảm 11,6% so với tháng trước đó và giảm 12,7% so với cùng tháng năm ngoái.

 

Trong số đó, Canada là thị trường xuất khẩu thép HDG lớn nhất của Mỹ đạt 55.100 tấn, tiếp theo là Mexico đạt 36.200 tấn.

 

Thép phế liệu: Thống kê thương mại được đưa ra bởi Bộ Thương mại Mỹ và Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, nhập khẩu thép phế liệu của nước này trong tháng 2/2018 đạt 392.200 tấn.

 

Trong số đó, Canada là thị trường nhập khẩu thép phế liệu lớn nhất của Mỹ đạt 242.100 tấn, Mexico đạt 51.200 tấn – mức cao nhất kể từ tháng 3/2011.

 

Trong tháng 2/2018, nhập khẩu thép phế liệu H1 và H2 của Mỹ đạt 36.600 tấn – mức cao nhất kể từ tháng 11/2014. Canada là thị trường cung cấp chủ yếu.

 

Kết quả hình ảnh cho thép phế liệu

 

Thép HRC: Số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho biết, kim ngạch xuất khẩu thép cuộn cán nóng của nước này trong tháng 2/2018 đạt 49 triệu USD, tăng 0,81% so với tháng trước đó và tăng 12,04% so với cùng tháng năm ngoái.

 

Xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Mỹ trong tháng 2/2018 đạt 34.000 tấn. Trong số đó, Canada là thị trường xuất khẩu thép cuộn cán nóng lớn nhất của Mỹ đạt 20.000 tấn, tiếp theo là Morocco đạt 4.600 tấn.

 

Nguồn: VITIC/Bloomberg