Nghị Quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2018

Văn bản: Nghị Quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2018.

TẢI VĂN BẢN: Tải xuống 162.NQ-CP-baotinvatesco

Tại Nghị Quyết có đề cập đến thời hạn hiệu lực của thông tư 23/2015/TT-BKHCN về việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng.:

Dựa trên nghị Quyết 162/NQ-CP Cục Hải Quan Thành Phố Hải Phòng đã có Công văn 631/HQHP-GSQLngày 14 tháng 1 năm 2019 về việc nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0989.34.60.80