Hướng dẫn khai hồ sơ hoàn thuế trên Dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục Khai bổ sung hồ sơ Hải quan theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC

Tổ ISEC xin gửi đến cộng đồng Doanh nghiệp video hướng dẫn khai hồ sơ hoàn thuế trên Dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục Khai bổ sung hồ sơ Hải quan theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC

 

 

Nguồn: https://www.facebook.com/ISECHaiquan   –  ISEC – Tổ hỗ trợ và cung cấp thông tin XNK cho doanh nghiệp – HQQN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80