Cập nhật danh sách Email nghiệp vụ chính thức (T7.2021)

 

DANH SÁCH EMAIL CỦA BAOTINVATESCO
STT Tên email Mô tả Email
Bộ phận Hành chính – Kế Toán
1
HC- Baotinvatesco
Hành chính, nhân sự
hcth@baotinvatesco.vn
tuyendung@baotinvatesco.vn
2 KT – Baotinvatesco Kế toán ketoan@baotinvatesco.vn
Bộ phận Chứng nhận – Quản lý chất lượng
3 Văn phòng chứng nhận Chuyên viên chứng nhận chungnhan@baotincert.vn
4 Quản Lý Chất Lượng Bộ phận QLCL qlcl@baotinvatesco.vn
5 Thử nghiệm – Kiểm định – Hiệu chuẩn Phòng thử nghiệm Bảo Tín baotinlab@baotinvatesco.vn
Bộ phận Giám định
6 Giám Định Bảo Hiểm – Baotinvatesco Giám định cho nhà Bảo Hiểm, Người được bảo hiểm giamdinh.baohiem@baotinvatesco.vn
7 Giám Định – Baotinvatesco Giám định bên thứ 3 (khác) giamdinh@baotinvatesco.vn
Phòng Dịch vụ, Nghiệp vụ khác.
8 Phòng dich vụ – CSKH Sales & Services team services@baotinvatesco.vn
9 Baotinvatesco Hỗ trợ tổng hợp dịch vụ baotinvatesco@gmail.com
10 Trung tâm đào tạo Bảo Tín Trung tâm đào tạo an toàn lao động,… daotaobaotin@baotinvatesco.vn
11 Văn phòng công chứng Bảo Tín Dịch vụ công chứng congchung@baotincert.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80