[ QUYẾT ĐỊNH ] Phân công nhiệm vụ

 

QUYẾT ĐỊNH 

(V/v:Phân công nhiệm vụ)

——–*****——–

– Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Giám định, Định giá và Dịch vụ Kỹ thuật Bảo Tín;

– Căn cứ quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh;

– Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế tại Công ty.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Phân công nhiệm vụ cho ông có tên:

Họ và tên: Hoàng Mai Hùng                                    Chức vụ: Phó Giám đốc

Chịu trách nhiệm phụ trách các lĩnh vực:

  • Quản lý VP 2 có địa chỉ tại số 15 ngách 69/22 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội;
  • Chịu trách nhiệm xử lý chuyên môn về lĩnh vực TSKT, XDLĐ;
  • Xây dựng, duy trì quản lý hệ thống 17065 và hệ thống 17025;
  • Xây dựng quy trình và vận hành Trung tâm đào tạo “An toàn lao động”
  • Xử lý các vấn đề nhân sự chung của Công ty;
  • Xử lý các vấn đề Công đoàn Công ty;
  • Chỉ đạo, xử lý nghiệp vụ Kế toán chung của Công ty;
  • Quản lý và chỉ đạo các công việc liên quan đến việc đầu tư xây dựng của Công ty;
  • Phối hợp với ông Nguyễn Ngọc Minh trong việc xử lý các vấn đề chung trong Công ty;
  • Thực hiện các công việc Giám đốc ủy quyền, giao phó;

Điều 2. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/02/2020 cho đến khi có văn bản mới.

Điều 3. Ông Hoàng Mai Hùng và các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80