Danh sách 10 sản phẩm đang áp dụng chống bán phá giá Phòng vệ thương mại.

DANH SÁCH 10 SẢN PHẨM ĐANG ÁP DỤNG CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI.

(Trường hợp có văn bản mới thay thế bổ sung, Quý doanh nghiệp vui lòng lưu lý kiểm tra và áp dụng quy định mới nhất.)

Tên hàng HS Code Số hiệu văn bản Loại thuế áp dụng Phạm vi áp dụng
Bột ngọt 29224220 881/QĐ-BCT ngày 18/03/2020 & 920/QĐ-BCT ngày 10/03/2016 Áp thuế chống bán phá giá Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, Indonesia
Phân bón 31051090
31052000
31053000
31054000
31055100
31055900
31059000
715/QĐ-BCT ngày 07/03/2020 Áp thuế tự vệ Nhiều quốc gia vùng lãnh thổ
Plastic và SP Plastic 39202010
39202091
3920209110
3920209120
3920209190
880/QĐ-BCT ngày 18/03/2020 Áp thuế chống bán phá giá Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, Thailand
Phôi thép và thép dài 72071100
72071900
72072029
72072099
72249000
72131010
72131090
72139120
72142031
72142041
72279000
72283010
98110000
918/QĐ-BCT ngày 20/03/2020 Áp thuế tự vệ Nhiều quốc gia vùng lãnh thổ
Thép cuộn, thép dây 72139190
72171010
72171029
72299099
98391000
920/QĐ-BCT ngày 20/03/2020 Áp thuế NK bổ sung Nhiều quốc gia vùng lãnh thổ
Thép hình chữ H 72163300
72287010
72287090
3283/QĐ-BCT ngày 21/08/2017 Áp thuế chống bán phá giá Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc
Thép không gỉ cán nguội 72193200
72193300
72193400
72193500
72199000
72202010
72202090
72209010
72209090
3162/QĐ-BCT ngày 21/10/2019 Áp thuế chống bán phá giá Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc,Indonesia, Malaysia, Đài loan
Thép cán phẳng được sơn 72107011
72107019
72107091
72107099
72124011
72124012
72124019
72124091
72124092
72124099
72259990
72269919
72269999
1711/QĐ-BCT ngày 18/06/2019 Áp thuế chống bán phá giá Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc
Thép mạ 72104111
72104112
72104119
72104911
72104912
72104913
72104919
72105000
72106111
72106112
72106119
72106911
72106912
72106919
72109010
72109090
72123011
72123012
72123013
72123014
72123019
72123090
72125013
72125014
72125019
72125023
72125024
72125029
72125093
72125094
72125099
72126011
72126012
72126019
72126091
72126099
72259290
72269911
72269991
2717/QĐ-BCT ngày 20 tháng 10 năm 2020 (thay thế 1105/QĐ-BCT ngày 30/03/2017 ) Áp thuế chống bán phá giá Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc
Sản phẩm nhôm 76041010
76041090
76042990
76042190
76042910
2942/QĐ-BCT ngày 28/09/2019 Áp thuế chống bán phá giá Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc

Nguồn:  Hải Quan Hòn Gai

VGP News :. | Tăng gấp đôi số vụ điều tra về phòng vệ thương mại trong 9 tháng | BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80