[Baotinvatesco] Thông báo hủy mã số nhân viên

THÔNG BÁO

V/v: Hủy mã số nhân viên

———-****———-

– Căn cứ vào nội quy – quy chế của Công ty TNHH Giám định, Định giá và Dịch vụ Kỹ thuật Bảo Tín;

– Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty;

       Công ty TNHH Giám định, Định giá và Dịch vụ Kỹ thuật Bảo Tín thông báo tới toàn thể cán bộ, nhân viên tại các Văn phòng đại diện trong Công ty biết và thực hiện như sau:

Điều 1. Ban hành quyết định thu hồi lại mã số nhân viên đối với tất cả nhân viên đã chấm dứt Hợp đồng lao động (Theo danh sách đính kèm)

Điều 2. Bộ phận Hành chính Tổng hợp và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thông báo tới toàn thể nhân viên tại các Văn phòng đại diện trong Công ty.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

– Các VP đại diện;

– Lưu: VP, HCTH.

 

 

 

THAY MẶT CÔNG TY

Giám đốc

Đã ký

Nguyễn Thế Luân

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH THU HỒI MÃ SỐ NHÂN VIÊN

(Danh sách đính kèm thông báo số 0110/2019/TB-BT/HCTH)

 

STT Họ và tên Mã số nhân viên
1 Nguyễn Thị Hoài BTC 008
2 Nguyễn Thị Thêu BTC 013
3 Lại Thị Lương BTC 015
4 Hồ Văn Việt BTC 019
5 Lương Duy Phong BTC 020
6 Võ Phước Thiện BTC 027
7 Phạm Thị Thùy Trang BTC 030
8 Nguyễn Thế Quang BTC 034
9 Mai Văn Cường BTC 035
10 Nguyễn Hương Giang BTC 039

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.34.60.80